Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

Beleco, s.r.o.
Rubínová 46
83152 Bratislava
IČO: 47042575
DIČ: 2023711393
IČ DPH: SK2023711393
Zápis v registri: zapísaná v OR OS Bratislava I., odd.Sro, vložka č.87654/B (Zobraziť v registri)

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, www.soi.sk